• HIIU VALLA LASTEAED kuulutab välja konkursi ametikohtade täitmiseks
22031.png22032.png22033.png22034.png22035.png22036.pngIMG_2063.JPGIMG_2072.JPGIMG_2075.JPGIMG_2082.JPGIMG_2083.JPGIMG_2087.JPG


Kärdla Lasteaed on Hiiumaa Vallavalitsuse hallatav õppeasutus.

Kärdla Lasteaed alustas tööd 01.09.2019 aastal Hiiu Valla Lasteaia õigusjärglasena kuue rühmalisena. Lasteaiana töötab maja novembrist 1981


Lasteaia põhiülesandeks on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks. Hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

Toetada last ümbritseva maailma mõistmisel ja tervikliku maailmatunnetuse kujunemisel koostöös personali ja lastevanematega


kiusamisest_vabaks avastustee tel eliis education education
robomiku education