Teated

Arno keskkond

  • Calendar icon 05.06.2023

Lasteaiakoha taotlemine

Hea lapsevanem

Hiiumaa vald läks käesoleva aasta maikuust lasteaiakohtade taotlemisel üle haridusteenuste haldamise süsteemile ARNO. Lasteaeda tuleva lapse vanem esitab vallavalitsusele taotluse lasteaiakoha määramiseks elektrooniliselt haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO või paberkandjal.

Vanem võib taotlusesse märkida kuni kaks soovitud lasteaeda. Kui eelistatud lasteaias pole vaba kohta, pakutakse kohta teise eelistuse lasteaeda. Kui vanem esitab taotluse lasteaiakohale väljaspool taotlusperioodi (iga aasta kevadel), siis määratakse lapsele koht lasteaeda, kus on parasjagu vabu kohti.

Lapsevanem saab ARNO keskkonnas:

• Teha lapsele järjekorrataotluse lasteasutusse

• Saab oma laste taotlusi vaadata ja muuta, kuniks taotlus pole menetletud

• Saab teavituse, kui tema lapsele tehakse kohapakkumine

• Kohapakkumise kinnitamine või sellest loobumine

• Näeb lapse kohaga seotud andmeid (millal alustas, millal lõpetab)

• Saab teha lasteasutusest lahkumise taotluse.

Hiiumaa Arno live keskkond: https://piksel.ee/arno/hiiumaaOSALUSTASU

  • Calendar icon 30.05.2023


1. veebruarist 2023 on OSALUSTASU 45 eurot kuus.

Lapsel on õigus vanema taotluse alusel puududa osalustasu maksmata ühel kuul aastas.

(Alus: Hiiumaa Vallavolikogu määrus nr 86 21.11.2019, redaktsiooni jõustumine 01.02.2023)

 


Lasteaia koha taotlemine

  • Calendar icon 30.05.2023

HEA VANEM!
Alates maist 2023 on võimalik taotleda kohta lasteaeda : Hiiumaa Arno keskkond https://piksel.ee/arno/hiiumaa  keskkonnas


ROHEVAHETUS 2023

  • Calendar icon 21.03.2023

Hea lapsevanem!

Ettevõtliku Lasteaia tegevuste raames on meil kavas korraldada maikuu teisel nädalal lasteaia õuealal ROHEVAHETUS (ost-müük ja vahetus).

Sellel aastal lähevad rohevahetuseks ettekasvatatud taimed müügiks taskukohase hinna eest.

SAADUD RAHA KASUTAME ÕUESÕPPE ARENDAMISEKS.

Rohevahetusse on kaasatud kõik rühmad. Õpetajate juhendamisel pannakse mulda erinevaid seemneid.

Ootame ka Teie aktiivset osalemist taimede ettekasvatamisel ja jagamisel.

Rohevahetuseks võib tuua:

ilutaimi

köögivilja- ja maitsetaimi

istikuid, mis kodus peenral või aias üle jäävad

Toimekat kaasalöömist ja rõõmsat kevadeootust!


TÄNUD !

  • Calendar icon 26.09.2022

Suured tänud rühma Lepatriinud ja Pääsukesed vanematele, kes meile oma mõtteid ja soove edastasid. Tegutseme edasi uue maja ootuses!


Austatud lapsevanemad!

Seoses sellega, et Vallavalitsus plaanib meile uut lasteaeda ehitada ning selleks, et kaasata kogukonda ühiskondlikult oluliste otsuste tegemisel, palume Teie seisukohta järgmiste punktide lõikes:

1.lasteaia asukoht (mere, pargi ja mänguväljakute lähedus)

2.mida soovite näha uues tuleviku Kärdla Lasteaias

3.muud ettepanekud

Soove ja ettepanekuid ootame hiljemalt 06.10.2022 läbi rühma hoolekogu esindaja. (leiad lasteaia kodulehelt)

Ette tänades, Roman Lukas ja Tiina Hinno


SÕIMERÜHMADE TÖÖAEG

  • Calendar icon 19.09.2022

SIILID

Alates 01.06.2023 on liitrühm Siilid avatud 7.00 kuni 18.00


ORAVAD
Kokkuleppel vanematega on 2022/2023 õppeperioodil  avatud 7.30-17.30