Rahastatud projektid

1. KIK - " Laps loodusrajal"2. PRIA - "OÜ Hiiumaa Agro külastus"3. Eesti Rahvakultuuri Keskus -"Lapsed avastavad pärimuskultuuri"

4. Riigi Tugiteenuste Keskus -  Projektipõhise õppetegevuse ja õuesõppe kasutamine alushariduses

5. Hiiumaa Arenduskeskus - "Ettevõtlik kool, lasteaed" õppereis Tartu ja Pärnu lasteaedadesse

6. KIK - "Lapsed matkarajal" 22/23 õ.a.

7.Eesti  Rahvakultuuri Keskus - "Laps avastab kultuuripärandit" 2023

8. Riigi Tugiteenuste Keskus - "Lasteaia sotsiaalsete probleemide tagamaade mõistmine. Õpetaja igapäevatöö toetamine Aleksandri tehnika toel" aprill,august 2023

9. PRIA 2023 - Kaldamäe , OÜ Hiiu Jähu külastus. Pria puu- ja köögivilja pakkumine südamekuul

10.PRIA 2024 - Dago Berry OÜ külastus. Pria puu- ja köögivilja degusteerimine südamekuul