HIIU VALLA LASTEAED kuulutab välja konkursi ametikohtade täitmiseks

HIIU VALLA LASTEAED kuulutab välja konkursi

ERIPEDAGOOGI (1,0) ja LOGOPEEDI (1,0)

ametikoha täitmiseks

Lasteaia tegevuse eesmärgiks on toetada lapse perekonda, aidates kaasa sotsiaalselt, vaimselt ja füüsiliselt küpsete, kaasinimesi arvestavate ja keskkonda väärtustavate laste kujunemisele, arvestades nende ealisi ja soolisi iseärasusi ning individuaalseid omadusi.

Nõudmised kandidaadile:

• Erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või vastavalt eripedagoogi kutse või logopeedi kutse;

• väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus, otsustus-, analüüsi- ja koostöövõime.

Motiveeritud sooviavalduse, elulookirjelduse (CV), haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 22.08.2018 Hiiu Valla Lasteaia aadressil Kalda 11, Kärdla 92413, Hiiumaa vald või e-posti aadressil tiina.hinno@hiiuvald.ee .