Dokumendid

Koolieelse lasteasutuse seadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011006

Lasteaeda vastuvõtu kord:
https://www.riigiteataja.ee/akt/409012015015

Avaldus Lapse lasteaeda vastuvõtmiseks (doc, pdf)

Koolieelse lasteasutuse rahastamisel vanema poolt kaetava osa suuruse kehtestamine:
https://www.riigiteataja.ee/akt/427122014018

Arengukava

Kalda maja õppekava

Kodukord

Põhimäärus

Kärdla Lasteaia andmekaitsetingimused

Lapse isikuandmete töötlemise nõusolek