Teated

ROHEVAHETUSE TÄNU 2024

  • Calendar icon 17.05.2024


HEAD ROHEVAHETUSEL OSALEJAD!


Suur tänu kõigile meie lastele, maja töötajatele, lapsevanematele ja kogukonnale, kes aitasid kaasa ROHEVAHETUSE ettevalmistamisele ja läbiviimisele.

Kogusime 342.00 eurot, mida kasutame õuesõppe arendamiseks (täiendame õuesõppe vahendeid).


PS Täna (17.05.24) veel mõned taimed TASUTA kaasavõtmiseks lasteaia peaukse ees muruplatsil.


Tänutundega

Kärdla Lasteaed

SulgeVasta2024. aasta lasteaedade rahuloluküsitlused

  • Calendar icon 11.04.2024

Anname teada, et alates 8. aprillist kuni 19. maini on avatud 2024. aasta alushariduse rahuloluküsitlused. Küsitlustes osalevad:

• õpetajad, abiõpetajad ja õpetajate abid (muu personal küsitluses ei osale);

• lastevanemad.

Palume küsitlus täita Eliis keskkonnas!

Küsitluste veebilingid

Mõlemale sihtgrupile on koostatud lasteaiapõhised veebilingid. Oma lasteaia veebilinke teiste lasteaedadega jagada ei tohi. Lasteaiapõhised veebilingid välistavad olukorra, kus vastaja võiks mõne teise lasteaia kohta tagasisidet anda. Küsitlusi on võimalik täita nii eesti, vene, kui ka inglise keeles.Juhised küsitlustele vastamiseks

Küsitluste vastamiseks on koostatud juhised lasteaia õpetajatele ja lastevanematele. Küsitluste läbiviija võib antud juhiseid jagada vastava sihtrühmaga. Juhised on kättesaadavad Haridus- ja Noorteameti inforuumist:

Juhised küsitlustele vastamiseks
Arno keskkond

  • Calendar icon 05.06.2023

Lasteaiakoha taotlemine

Hea lapsevanem

Hiiumaa vald läks käesoleva aasta maikuust lasteaiakohtade taotlemisel üle haridusteenuste haldamise süsteemile ARNO. Lasteaeda tuleva lapse vanem esitab vallavalitsusele taotluse lasteaiakoha määramiseks elektrooniliselt haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO või paberkandjal.

Vanem võib taotlusesse märkida kuni kaks soovitud lasteaeda. Kui eelistatud lasteaias pole vaba kohta, pakutakse kohta teise eelistuse lasteaeda. Kui vanem esitab taotluse lasteaiakohale väljaspool taotlusperioodi (iga aasta kevadel), siis määratakse lapsele koht lasteaeda, kus on parasjagu vabu kohti.

Lapsevanem saab ARNO keskkonnas:

• Teha lapsele järjekorrataotluse lasteasutusse

• Saab oma laste taotlusi vaadata ja muuta, kuniks taotlus pole menetletud

• Saab teavituse, kui tema lapsele tehakse kohapakkumine

• Kohapakkumise kinnitamine või sellest loobumine

• Näeb lapse kohaga seotud andmeid (millal alustas, millal lõpetab)

• Saab teha lasteasutusest lahkumise taotluse.

Hiiumaa Arno live keskkond: https://piksel.ee/arno/hiiumaaOSALUSTASU

  • Calendar icon 30.05.2023


1. veebruarist 2023 on OSALUSTASU 45 eurot kuus.

Lapsel on õigus vanema taotluse alusel puududa osalustasu maksmata ühel kuul aastas. Osalustasu maksmisest vabastamiseks esitab vanem üks kuu enne puudumist direktorile vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotluse.

(Alus: Hiiumaa Vallavolikogu määrus nr 86 21.11.2019, redaktsiooni jõustumine 01.02.2023)

 


Lasteaia koha taotlemine

  • Calendar icon 30.05.2023

HEA VANEM!
Alates maist 2023 on võimalik taotleda kohta lasteaeda : Hiiumaa Arno keskkond https://piksel.ee/arno/hiiumaa  keskkonnas


ROHEVAHETUS 2024

  • Calendar icon 21.03.2023

Hea lapsevanem!

Ettevõtliku Lasteaia tegevuste raames on meil kavas korraldada maikuu teisel nädalal lasteaia õuealal ROHEVAHETUS (ost-müük ja vahetus).

Sellel aastal lähevad rohevahetuseks ettekasvatatud taimed müügiks taskukohase hinna eest.

SAADUD RAHA KASUTAME ÕUESÕPPE ARENDAMISEKS.

Rohevahetusse on kaasatud kõik rühmad. Õpetajate juhendamisel pannakse mulda erinevaid seemneid.

Ootame ka Teie aktiivset osalemist taimede ettekasvatamisel ja jagamisel.

Rohevahetuseks võib tuua:

ilutaimi

köögivilja- ja maitsetaimi

istikuid, mis kodus peenral või aias üle jäävad

Toimekat kaasalöömist ja rõõmsat kevadeootust!


TÄNUD !

  • Calendar icon 26.09.2022

Suured tänud rühma Lepatriinud ja Pääsukesed vanematele, kes meile oma mõtteid ja soove edastasid. Tegutseme edasi uue maja ootuses!


Austatud lapsevanemad!

Seoses sellega, et Vallavalitsus plaanib meile uut lasteaeda ehitada ning selleks, et kaasata kogukonda ühiskondlikult oluliste otsuste tegemisel, palume Teie seisukohta järgmiste punktide lõikes:

1.lasteaia asukoht (mere, pargi ja mänguväljakute lähedus)

2.mida soovite näha uues tuleviku Kärdla Lasteaias

3.muud ettepanekud

Soove ja ettepanekuid ootame hiljemalt 06.10.2022 läbi rühma hoolekogu esindaja. (leiad lasteaia kodulehelt)

Ette tänades, Roman Lukas ja Tiina Hinno


SÕIMERÜHMADE TÖÖAEG

  • Calendar icon 01.09.2023

KIISUD

Alates 01.09.2023 on sõimerühm kiisud avatud 7.30 kuni 17.30


Jänkud Kokkuleppel vanematega on 2023/2024 õppeperioodil  avatud 7.30-17.30