Rahastatud projektid

1. KIK - " Laps loodusrajal"
2. PRIA - "OÜ Hiiumaa Agro külastus"
3. Eesti Rahvakultuuri Keskus -"Lapsed avastavad pärimuskultuuri"

4. Riigi Tugiteenuste Keskus -  Projektipõhise õppetegevuse ja õuesõppe kasutamine alushariduses

5. Hiiumaa Arenduskeskus - "Ettevõtlik kool, lasteaed" õppereis Tartu ja Pärnu lasteaedadesse

6. KIK - "Lapsed matkarajal" 22/23 õ.a.