Teated

LOGOPEED

  • Calendar icon 14.01.2020

LOGOPEED KÄRDLA LASTEAEDA

Lasteaia tegevuse eesmärgiks on toetada lapse perekonda, aidates kaasa sotsiaalselt, vaimselt ja füüsiliselt küpsete, kaasinimesi arvestavate ja keskkonda väärtustavate laste kujunemisele, arvestades nende ealisi ja soolisi iseärasusi ning individuaalseid omadusi.

Nõudmised kandidaadile:

• erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või vastavalt eripedagoogi kutse või logopeedi kutse;

• väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus, otsustus-, analüüsi- ja koostöövõime.

Motiveeritud sooviavaldus, elulookirjeldus (CV), haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata esimesel võimalusel Kärdla lasteaia aadressil Kalda 11, Kärdla 92413, Hiiumaa vald või e-posti aadressil tiina.hinno@hiiumaa.ee

 


ERIPEDAGOOG

  • Calendar icon 21.11.2019

Eripedagoog Maret Rander annab teada!

Iga laps on eriline ja areneb omas tempos. Kui tahad rääkida oma lapse kasvamisest, lepime kohtumise aja eelnevalt kokku!

Seda saab teha Eliis keskkonnas või lasteaias.

Eripedagoog töötab E - N 8-17:00