Kärdla Lasteaed on Hiiumaa Vallavalitsuse hallatav õppeasutus.

Kärdla Lasteaed alustas tööd 01.09.2019 aastal Hiiu Valla Lasteaia õigusjärglasena kuue rühmalisena.

Kärdla Lasteaed alustas tööd 01.09.2023 seitsme rühmalisena. Sõimerühm alustas aadressil Uus tn. 4/4 (põhikooli endine tütarlaste käsitöömaja).

Lasteaiana töötab maja novembrist 1981.Lasteaia põhiülesandeks on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks. Hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

Toetada last ümbritseva maailma mõistmisel ja tervikliku maailmatunnetuse kujunemisel koostöös personali ja lastevanematega


kiusamisest_vabaks avastustee tel eliis education education
robomiku education