V rühm - ORAVAD

Rühma nimekirjas 22 last

õpetajad Sirve Havi ja Ilme Novek

õpetaja-abi Mari-Liis Tartu